Huurmarkt Groningen – Lagere huren dan gemiddeld in Nederland, maar geleidelijk met een inhaalslag bezig

De stad Groningen is de grootste stad van de noordelijke provincies en daarbij een snel groeiende universiteitsstad. Voldoende reden voor W+H om naar de opbouw van de lokale huurmarkt te kijken.

De data toont dat Groningen één van de steden in Nederland is met het grootste aantal objecten binnen de Watson+Holmes benchmark in relatie tot huurwoningen. Uit ons onderzoek blijkt dat de verdeling tussen eengezinswoningen en meergezìnswoningen vergelijkbaar is met de rest van Nederland, maar dat de gemiddelde looptijd van huurcontracten echter wel wat hoger is dan gemiddeld. Dit terwijl het aandeel van relatief jonge contracten (0 tot 2 jaar) de afgelopen kwartalen sterk is toegenomen.  Dit betekent dat langdurende contracten in Groningen ook écht lang duren.

Deze toename van het aandeel jonge contracten heeft ertoe geleid dat het huurprijsniveau in Groningen licht gestegen is. Huurwoningen en vooral de contract huur hiervan, zijn relatief nog wel goedkoper dan in de rest van Nederland. Het huurprijsniveau van nieuwe verhuringen neemt echter de laatste kwartalen toe ten opzichte van het Nederlands gemiddelde. Zo lag in het vierde kwartaal de gemiddelde huurprijs van nieuwe verhuringen in Groningen op ruim 81% van het Nederlandse gemiddelde. Download het factsheet voor meer informatie.

Vul onderstaande gegevens in en ontvang ons factsheet in de mail:    🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.