Referenties

Dit is wat onze tevreden
klanten over ons zeggen

Door middel van de monitor van Watson+Holmes zijn we in staat ontwikkelingen op de snel veranderende woningmarkt bij te houden. Het fijne is dat ook de vrije huursector en buy-to-let markt inzichtelijk wordt, iets wat nog weleens buiten ons zichtveld blijft. Met de monitor kan ik de lokale woningmarkt op de voet volgen en heb ik een tool om goed onderbouwd beleid te maken én te toetsen.

Grote hoeveelheid data en de combinatie van de verschillende databronnen in één systeem.

Watson+Holmes heeft een oplossingsgerichte houding, denkt goed mee vanuit klantperspectief en zijn daarnaast onwijs snel.

Dankzij Watson+Holmes kan ik sneller goed onderbouwde adviezen uitbrengen, alle belangrijke bronnen geven snel output.

Watson+Holmes stelt ons in staat om op een pro-actieve manier regie te nemen over een winkelgebied en beter advies te geven.

Beter presteren, onder andere door diepgaande inzichten middels data.

Door middel van Watson+Holmes hebben we real time inzicht in de ontwikkelingen binnen de portefeuille.

Op basis van grote databestanden onderbouwing vinden voor gekozen strategie.

Inzicht in lokale marktontwikkelingen met de mogelijkheid in te zoomen naar de onderliggende details.

Deze bedrijven gingen jou voor