Klantgroepen

Wij bieden ondersteuning over jouw portefeuille

Watson+Holmes helpt vastgoedeigenaars met de assetmonitor

Als vastgoedeigenaar kun je, op verschillende peildata, de eigen vastgoedportefeuille bekijken via de assetmonitor. Hierin komen alle onderdelen van de eigen vastgoedportefeuille naar voren. Als asset manager in de vastgoedsector ben je dagelijks verantwoordelijk voor een steeds veranderende vastgoedportefeuille. Een portefeuille die jaarlijks moet voldoen aan de rendementseisen van aandeelhouders. Dus wat je nodig hebt, is continu inzicht in de huidige stand van zaken.

Een unieke koppeling tussen alle partijen

Het bijeenbrengen van data vanuit diverse partners en dit vertalen naar inzicht is vaak een complex en tijdrovend proces. Datakwaliteit is niet op orde en dit zorgt voor veel vertraging in het proces. Waar en wanneer is er sprake van leegstand? Wat is de actuele huurprijs van woningen en hoe verhoudt dit zich tot de markt? Hoe is de voortgang van het budget op service- en onderhoudskosten? Welk cijfer krijgt het complex en de gemeente? Wat is de verwachte huur/koopwaarde van het object?

Watson+Holmes biedt een automatische koppeling tussen verhuur, exploitatie en alle leveranciers die betrokken zijn bij deze materie. De monitor brengt naast het inzicht ook de mogelijkheid om zelfstandig rapportages uit te draaien of nog een aantal onderdelen toe te voegen aan het dashboard zoals kpi’s en risicoscores.

Heb je vragen?
Ik help je graag!

Direct mailen Gelijk bellen

Wij ondersteunen je op het gebied van beleid en strategie

Watson+Holmes ondersteunt gemeenten en woningcoöperaties op het gebied van beleid en strategie. Zicht op de betaalbaarheid van huurwoningen bijvoorbeeld; ons model brengt dit per woning in kaart. Ook assisteren wij bij het in kaart brengen van de WOZ-waarde van woningen. Ons automated valuation model kent per maand de verkoop- en huurwaarde van individuele woningen toe. Wat betreft winkelvastgoed en buurt- en wijkcentra brengen wij alle pijnpunten op tafel. Deze vertalen we in concrete actiepunten, waar je als gemeente en stakeholder in jouw beleid mee verder kunt.

“Door middel van Watson+Holmes hebben we real-time inzicht in de ontwikkelingen binnen de portefeuille“

Loes Driessen – Amvest
Een greep van alle pijnpunten

Heb je problemen of herken je het volgende?

Insights

AMVEST Investment
Real-time management info