WOON | Locatie & Nieuwbouw

Rendabel investeren

De start voor alle duiding en inzicht op een locatie is Deskresearch. Het bijeen zoeken en brengen van diverse bronnen om een samenhangend geheel te krijgen. Vaak tijdroveend en zelden inspirerend. Het gaat immers om de kennis en inzicht die leiden tot de duiding van al deze gegevens. Om het gemakkelijker te maken hebben we deze stap geautomatiseerd. Alle bron data overzichtelijk gepresenteerd middels heldere grafieken, kaarten en tabellen.

Neem contact op

Van deskresearch naar advies

Alle data is verwerkt en staat op het scherm maar nu? Een projectverkenning uitgebreid met een beknopt rapport, waarin in hoofdlijnen het project, de markt en de doelgroep met concurrentie zijn beschreven. Verder verzorgen wij een prijsadvies per woningtype in de vorm van een prijsrange huur- en leegwaarde. Plus aanbevelingen en een inschatting van de marktkansen en risico’s.

Probeer onze WOON demo